My tennis family

Tk Elit ponovo organizuje, projekat pod nazivom My tennis family koji će se održavati poslednjeg vikenda u mjesecu u časovima od 14-16 h, tokom cijele zimske sezone 2016/2017.

Program je predviđen za članove kluba, djecu i njihove roditelje.

 

Cilj projekta je :

  · Socijalizacija porodice

  · Zbližavanje i druženje kroz tenis sa drugim porodicama

  · Značaj kluba kao institucije u kojoj treba da se okupljaju i njeguju zdrave porodične vrijednosti

  · Razvijanje kritičkog odnosa prema površnosti u radu i improvizaciji i svemu onome što umanjuje ili kompromituje ugled ili autoritet sporta

 

Aktivnosti projekta :

   · Promocija

   · Edukacija

   · Porodični tenis kao rekreacija tj. aktivni odmor 

 

O sadržaju projekta i ostalim detaljima,  članovi će biti obavješteni na sastanku povodom upisa novih članova početkom oktobra.

 

Dobro došli  *:) happy